Regulamin pobytu

 1. Doba noclegowa w naszym obiekcie trwa od godziny 14:00 do godziny  10:00 w dniu wyjazdu
 2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub internetowo za pomocą e-maila
 3. Aby rezerwacja została zaakceptowana należy uiścić wcześniejszą opłatę w wysokości 30% kwoty kosztu pobytu.
 4. Pozostała należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu Gości. Wcześniejszy wyjazd Gości nie zobowiązuje właścicieli do oddania należności za niewykorzystany pobyt.
 5. Opłata za niepojawienie się w terminie wyznaczonego pobytu nie jest zwracana.
 6. W dniu przyjazdu należy skontaktować się z właścicielem obiektu w celu potwierdzenia tożsamości i zameldowania
 7. Dom przeznaczony jest dla maksymalnie 10 osób. Liczba osób może być powiększona o 2 dodatkowe osoby po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem obiektu.
 8. Goście zobowiązani są do zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00.
 9. Za szkody wyrządzone na terenie obiektu odpowiadają osoby w nim zameldowane. Wiąże się z tym dodatkowa opłata uzależniona od skali zniszczeń.
 10. Każdą usterkę należy niezwłocznie zgłosić właścicielowi obiektu.
 11. Goście zobowiązani są do utrzymania porządku na terenie obiektu.
 12. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste Gości pozostawione na terenie obiektu.
 13. Przedmioty ruchome tj. wyposażenie pomieszczeń etc. są własnością właścicieli i zabrania się zabierania ich ze sobą.
 14. Podczas opuszczania budynku prosimy o wygaszenie kominka, zakręcenie butli z gazem, zgaszenie świateł i zamykanie drzwi wejściowych na klucz. Opłata za zgubienie kluczy wynosi 50 zł.
 15. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia poza miejscami do tego przeznaczonymi .
 16. Właściciel ma prawo zakończyć rezerwacje w trybie natychmiastowym w przypadku przebywania Gości pod wpływem środków odurzających lub alkoholu i zachowujących się agresywnie.
 17. Niestrzeżony parking na terenie posesji przeznaczony jest dla Gości.
 18. Z placu zabaw na terenie obiektu mogą korzystać dzieci tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych, rodziców/opiekunów.
 19. Mile widziane zwierzęta po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem obiektu.
 20. Obowiązkiem każdego Gościa jest zapoznanie się z regulaminem i stosowanie się do wymienionych w nim zasad. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu.